sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Dyrektor MBP-CK w Boguszowie-Gorcach nagrodzona
2011-04-01 12:48

Niespełna pół roku temu, w listopadzie 2010 r., pani Elżbieta Gajewska – Dyrektor MBP-CK w Boguszowie-Gorcach odebrała z rąk ówczesnego starosty Augustyna Skrętkowicza tytuł i nagrodę „Zasłużonego dla kultury”, a już w marcu br. członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Powiatu Wałbrzyskiego przyznali pani Elżbiecie kolejną nagrodę – „Bibliotekarza Roku”. Tytuł ten przyznawany jest rokrocznie najbardziej cenionym i szanowanym przez środowisko bibliotekarzom. Regulamin konkursu nakłada dodatkowo pewne warunki, które powinny zostać spełnione przez kandydata, w tym, m.in.: konkretne dokonania kandydata, które w znaczący sposób usprawniły działanie bibliotek, organizacja pracy, modernizacja biblioteki i jej procesów, rozwój czytelnictwa, organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, udział w publikacjach, postępowanie zgodnie z Kodeksem Etyki Bibliotekarskiej.


Pani Elżbieta swoją postawą i działaniem spełniła wszystkie regulaminowe warunki, dlatego członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło w Wałbrzychu, nie miało żadnych wątpliwości, że nagroda należy się właśnie jej. Trudno by szukać tak zaangażowanej, pełnej poświęcenia, a na dodatek pełnej pasji osoby, która potrafi pogodzić sprawy służbowe z prawdziwą miłością do kultury.


Przybliżmy zatem osobę pani Elżbiety Gajewskiej.

Elżbieta Gajewska, z wykształcenia pedagog, bibliotekarz, od 1999 roku związana jest z działalnością kulturalną i animacją kultury na terenie powiatu wałbrzyskiego. W latach 1999-2000 jako wolontariusz współpracowała z MBP-CK
w Boguszowie-Gorcach, biorąc udział w realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży. Od roku 2000 będąc pracownikiem MBP-CK w Boguszowie-Gorcach współtworzyła takie przedsięwzięcia jak Dni Boguszowa-Gorc, Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, Wernisaże, Wakacje z biblioteką, Ferie z biblioteką i inne. Od 2008 roku jest Dyrektorem MBP-CK w Boguszowie-Gorcach. Współtworzy m.in. imprezy o randze międzynarodowej tj. Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej, Interdyscyplinarny Międzynarodowy Plener Artystyczny. Z pasją rozwija Międzynarodowy Konkurs Twórczości Dziecięcej „Dziecięce Szopki”. Jest autorem artykułu dotyczącego działalności MBP-CK, który został zamieszczony w roku 2010 w czasopiśmie „Książka i Czytelnik”. W roku 2010 wspólnie z Biblioteką „pod Atlantami” zorganizowała również w boguszowskiej instytucji szkolenie dla bibliotekarzy.
Elżbieta Gajewska to pedagog i bibliotekarz, naprawdę oddany dzieciom i mieszkańcom. Pracując na Filiach bibliotecznych potrafiła nie tylko poświęcać swój czas, ale także prywatne środki finansowe na remont nowej biblioteki. Zresztą również teraz jako dyrektor chętnie angażuje się w zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od 2009 roku rokrocznie podczas wakacji prowadzi warsztaty wikliniarstwa dla dzieci i młodzieży, propagując tym samym tradycję wśród młodych mieszkańców naszego miasta. Praca na rzecz społeczności lokalnej to dla Elżbiety Gajewskiej wielka pasja.
To osoba, która kocha ludzi i jest otwarta na wszelkie pomysły. Elżbieta Gajewska to dobry menadżer i szef. Dba o swoją instytucję i pracowników. Dzięki jej kreatywności, umiejętnościom organizacyjnym i gospodarności instytucja ma możliwość rozwoju,a jej działalność staje się z roku na rok coraz bogatsza. W przeciągu niespełna 2 lat, w znaczący sposób rozwinęła się komputeryzacja instytucji. Na każdej filii bibliotecznej zarówno bibliotekarze, jak i czytelnicy mają nieograniczony dostęp do komputera i Internetu. Ponadto od momentu objęcia stanowiska Dyrektora, tj. od 2008 r. Pani Elżbieta sukcesywnie, pomimo ograniczanych z roku na rok środków finansowych, remontuje filie biblioteczne MBP-CK. Generalnemu remontowi poddana została Filia nr 5 w Starym Lesieńcu oraz Filia nr 2 na I Kuźnicach. Uroczysta dekoracja „Bibliotekarza Roku” będzie miała miejsce 9 maja (poniedziałek) 2011 r. w Sali widowiskowej MBP-CK, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach, przy okazji obchodów Święta Bibliotekarza. Pani Elżbieta odbierze nagrodę z rąk Przewodniczącej Koła SBP Pani Małgorzaty Wolińskiej. Serdecznie gratulujemy sukcesów pani Dyrektor i życzymy dalszej tak owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej i promocji naszego miasta!

 

 

 

źródło: boguszow-gorce.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: