sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Projekt mobilności dla mieszkańców Głuszycy
2011-01-04 16:29

Mobilni społecznie mieszkańcy gminy Głuszyca to nazwa projektu realizowanego przez Fundację Wałbrzych 2000 dla mieszkańców gminy Głuszyca. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Głuszycy, a środki na jego realizację Fundacja pozyskała w drodze konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Do udziału w projekcie, który jest realizowany od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 r. Fundacja zaprasza mieszkańców gminy Głuszyca, bez względu na wiek i płeć, niezatrudnionych i nieaktywnych zawodowo, nieposiadających prawa jazdy kat. B, a zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczestnicy projektu ukończą kurs komputerowy, wezmą udział w warsztatach psychologiczno-doradczych, a po szkoleniu teoretycznym i praktycznej nauce jazdy samochodem przystąpią do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.


- To już trzeci rok współpracy i trzeci projekt – mówi Henryk Ziomek, koordynator projektu – który realizujemy dla mieszkańców gminy Głuszyca. Wiedząc, jak ważne są umiejętności obsługi komputera i posiadanie prawa jazdy w poszukiwaniu i zdobyciu pracy, a równocześnie, jak trudno osobom nieposiadającym stałych źródeł utrzymania sfinansować takie kursy, wspólnie z władzami samorządowymi Głuszycy przygotowaliśmy kolejny projekt, na który udało się pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej.
Mieszkańców gminy Głuszyca chcących wziąć udział w projekcie zapraszamy z dowodem osobistym do siedziby Fundacji Wałbrzych 2000 (Wałbrzych, ul. Wrocławska 53) lub głuszyckiego oddziału Powiatowego Urzędu Pracy (Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (Głuszyca, ul. Grunwaldzka 38).
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.walbrzych2000.pl, można je również uzyskać pod nr telefonu 74 843 45 32.O Fundacji Wałbrzych 2000 – powstała w maju 1995 r. organizacja non profit, której celem jest wspieranie procesu restrukturyzacji gospodarczej, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego. Fundacja prowadzi Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, szkolenia, warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności; najlepszy w Polsce Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z banku światowego, skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców mogący się poszczycić wysoką zdawalnością egzaminu na prawo jazdy kat. B. Więcej: www.walbrzych2000.pl.Dodatkowych informacji udziela:
Henryk Ziomek
Fundacja Wałbrzych 2000
tel./faks: (74) 843 45 32, 662 065 242
henryk-ziomek@walbrzych2000.plźródło: gluszyca.pl
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: