sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Ty też zmieniaj powiat wałbrzyski
2011-06-28 15:21

Wypracowanie trwałych mechanizmów prognozowania, planowania, zarządzania i reagowania na zmiany gospodarcze w powiecie wałbrzyskim to główny cel projektu realizowanego przez Instytut Rozwoju Społecznego z Wrocławia. Partnerem przedsięwzięcia, które potrwa do 30 września, jest Agencja Rozwoju Innowacji.
Organizatorzy projektu chcą włączyć w jego realizację jak największą grupę osób i organizacji. Dlatego jego hasłem przewodnim jest "Zmieniaj Wałbrzych”. - To zarazem adres naszej strony internetowej (www.zmieniaj.walbrzych.pl - red) oznaczający zaproszenie do wspólnego kształtowania zmian gospodarczych w powiecie wałbrzyskim. Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu możemy zmienić region na silny. Dokonajmy tego w partnerstwie - zachęca Szymon Gawryszczak, prezes Agencji Rozwoju Innowacji.
Projekt został podzielony na trzy etapy. Pierwszy to diagnoza potencjału gospodarczego powiatu wałbrzyskiego.


- Żeby skutecznie poradzić sobie z jakimkolwiek problemem trzeba poznać jego przyczyny. Dlatego formuła projektu jest bardzo trafna – zaznacza posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka. Kolejnym etapem jest opracowanie partnerskiej strategii zarządzania zmianą gospodarczą.

- Priorytetowe będą dla nas palące problemy, w tym problem bezrobocia, zmieniająca się koniunktura gospodarcza czy brak wykorzystania potencjału kobiet na rynku pracy. Uwzględnimy również długofalowy rozwój regionu, m.in. poprzez udzielenie wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości czy działania na rzecz wzmocnienia kontaktów gospodarczych.

Chcemy zapobiec dalszej „ucieczce” młodych, wykształconych ludzi i zbudować ozytywną markę powiatu wałbrzyskiego – mówią realizujący projekt. Ostatnim, trzecim etapem będzie wdrożenie wypracowanej strategii. W tym celu powstanie Rada Gospodarcza Regionu Wałbrzyskiego, która stanie się organem doradczym, wdrażającym i opiniotwórczym. Radę tworzy obecnie 30 podmiotów - reprezentanci kluczowych dla regionu branż, instytucji i organizacji, jednak jej formuła jest otwarta. Każdy, kto chce zmieniać region wałbrzyski na lepsze- powinien się w niej znaleźć. Rada jest niezależna politycznie i nie będzie w pełni zinstytucjonalizowana, co wzmocni jej elastyczność reagowania i pozwoli zachować otwartość na nowych członków.

- Z naszych doświadczeń wynika, że tylko takie zarządzanie zmianą gospodarczą realnie wpłynie na zmianę w powiecie wałbrzyskim – podkreślają koordynatorzy projektu. - Zmiana gospodarcza jest nieuchronna. Codziennie słyszymy o kryzysie, wzrastającej inflacji, niestabilności złotówki, bezrobociu, starzeniu się społeczeństwa, bankructwach firm a nawet państw. Lecz są też pozytywne aspekty zmiany, jak choćby organizacja Euro 2012 i spodziewany wzrost liczby turystów w regionie, czy ostatni sukces Wrocławia, który w 2016 r. stanie się europejską stolicą kultury. Wszystkie te czynniki wpływają na sytuację gospodarczą powiatu wałbrzyskiego. Od nas zależy, czy nadarzające się szanse przekonujemy w mocne strony, czy zdominują nas zagrożenia. Myślę, że wypracowana przez partnerów projektu Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2011-2020 ułatwi prognozowanie i przyczyni się do wykorzystania nadchodzących zmian dla sukcesu tego regionu. - kończy Katarzyna Sapa-Mońska, Koordynatorka Projektu, wiceprezes Fundacji IRS.Autor: TS - 30minut


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: