sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Indywidualizacja procesu nauczania w Wałbrzychu
2011-05-09 16:35

Wałbrzych podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Koszt całkowity projektu wynosi 1 103 314,10 zł i jest w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


Projekt umożliwi w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 uczestnictwo 2 590 uczniom z 16 szkół podstawowych z terenu Wałbrzycha w zajęciach sprzyjających ich indywidualnemu rozwojowi (m.in. prowadzone będą zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją, z trudnościami matematycznymi, logopedyczne - z zaburzeniami mowy, a także rozwijające uzdolnienia - koła matematyczno-przyrodnicze, taneczne, teatralne czy muzyczne) oraz doposaży szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in. notebooki, drukarki, mikroskopy komputerowe, czy tablice interaktywne).Autor: 30minut


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: