sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Certyfikat ISO 9001:2008 dla wałbrzyskiego starostwa
2011-08-12 15:30

Wałbrzyskie starostwo otrzymało certyfikat świadczący o tym, że system zarządzania jakością wdrożony przez tę placówkę jest zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Audit odnowienia przeprowadziła jednostka certyfikująca IMQ S.A, która jest największym we Włoszech i uznanym na świecie, niezależnym instytutem certyfikującym systemy zarządzania. Zewnętrzna, międzynarodowa firma auditująca, potwierdziła znajomość i stosowanie w praktyce przez urzędników Starostwa Powiatowego założeń Systemu Zarządzania Jakości, co w efekcie przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania Starostwa oraz lepszej współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych.


Certyfikaty CSQ są wydawane organizacjom (przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom zarówno prywatnym jak i publicznym), po stwierdzeniu w czasie auditu certyfikującego, że organizacja działa zgodnie z daną normą odniesienia. Po otrzymaniu certyfikatu są przeprowadzane coroczne audity kontrolne, a co trzy lata audit recertyfikujący, sprawdzające czy zgodność systemu zarządzania z wymaganiami danej normy jest utrzymywana. System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu funkcjonuje od 2002 roku. Został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy usługowe, jakie dostosowano aktualnie do wymagań nowej normy PN - EN ISO 9001:2009.Autor: (para) - 30minut


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: