sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Czym jest podpis elektroniczny?
2011-08-26 15:46

W wirtualnym świecie podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu własnoręcznego składanego pod dokumentem. Czy wiemy dokładnie co to takiego jest? Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub, z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Dokument opatrzony podpisem elektronicznym ma moc prawną. Zobowiązania potwierdzone przy użyciu podpisu elektronicznego mogą być egzekwowane przez odbiorców dokumentu. Na podstawie podpisanego dokumentu można zidentyfikować nadawcę i nie może on zaprzeczyć faktowi złożenia podpisu. Aby móc posługiwać się podpisem elektronicznym, należy posiadać elektroniczny certyfikat będący odpowiednikiem dowodu osobistego.


Podpis elektroniczny osobom indywidualnym daje przede wszystkim możliwość elektronicznego podpisywania oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym. Wymianę dokumentów drogą elektroniczną z urzędami, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi itp. Zawieranie umów przez Internet i prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych, Klientom biznesowym umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym. Podpisywanie ofert na aukcjach i przetargach internetowych jak i kontrolę dostępu do pomieszczeń oraz rejestrację czasu pracy za pomocą kart mikroprocesorowych. Podpis elektroniczny pozwala nam przede wszystkim na zachowanie poufności - ochronę danych przed ujawnieniem wobec osób nieuprawnionych. Integralność - pewność, ze nikt nie ingerował w treść, uwierzytelnienie nadawcy. Wiarygodną identyfikację tożsamości nadawcy wiadomości oraz daje możliwość dokonywania transakcji przez Internet w bezpieczny sposób. Podpis elektroniczny kierowany jest również dla administracji publicznej, której umożliwia: elektroniczne podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu). Wymianę dokumentów elektronicznych z klientami i podległymi jednostkami w oparciu o usługę kuriera elektronicznego. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest niezbędny między innymi do
przesyłania deklaracji ZUS.Autor: Katarzyna Buchar - 30minut


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: