sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Miliony płyną do starostwa
2011-10-31 10:38

Wiele wskazuje na to, iż czasy w których pozyskiwanie środków zewnętrznych przez wałbrzyskie starostwo, przeważnie kończyło się mniejszym lub większym skandalem, odchodzą do przeszłości. Nowy starosta zmienił politykę urzędu w tym zakresie, zbudował zespół do pozyskiwania zewnętrznych pieniędzy, otworzył się też na współpracę z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, aby wspólnie starać się o unijne i rządowe dotacje. Strategia, którą obrało starostwo jest prosta.
- Trzeba wykorzystywać każdą okazję na pozyskanie środków zewnętrznych, bo pieniądze te poprawiają jakość życia mieszkańców powiatu- mówi starosta wałbrzyski Robert Ławski. Już od stycznia nowego roku, za 100 tysięcy złotych z funduszy unijnych realizowane będą dwa projekty dla 90 uczniów szkół powiatowych. Uczniowie z terenów wiejskich wezmą udział w warsztatach fotograficznych połączonych z wykonywaniem zdjęć w plenerze pod okiem profesjonalnych fotografów. Młodzież ze szkół w Głuszycy, Czarnym Borze i Walimiu przejawiająca zainteresowania do przedmiotów ścisłych, będzie natomiast miała okazję konstruować roboty. Przy współpracy z Fundacją Sowiogórską, wałbrzyskie starostwo pozyskało 25 tysięcy euro na opracowanie i uruchomienie portalu internetowego poświęconego turystyce rowerowej powiatu wałbrzyskiego w trzech wersjach językowych.


Współpraca starostwa z gminami Mezimesti i Nechnice w Czechach oraz miastem Borysław na Ukrainie, zaowocowała pozyskaniem prawie 10 tysięcy euro z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Pieniądze spożytkowane będą na zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej. Najmłodsi sportowcy z Polski i Czech zmierzą się na boisku piłkarskim walcząc o puchar Małego Euro 2012, dorośli miłośnicy sportowego trybu życia będą mieli okazję wzięcia udziału w Festiwalu Nordic Walking. Głównym celem zawodów będzie integracja pokoleniowa, międzynarodowa i społeczna. Starostwo aplikuje także o prawie 25 tysięcy euro na stworzenie tzw. mobilnego przewodnika.
- Będzie to usługa przeznaczona do wykorzystywania przez telefony komórkowe - mówi rzecznik urzędu Monika Bisek. - Wraz z aplikacją powstanie spójny z nią system identyfikacji i informacji turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej w postaci: tablic drogowych, drukowanych materiałów informacyjnych oraz informacji o atrakcjach na stronie internetowej. Usługa mobilnego przewodnika polega na przygotowaniu i udźwiękowieniu opowiadań o atrakcjach Powiatu, które będą dostępne pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu lub po wysłaniu kodu atrakcji sms-em- relacjonuje Bisek. O pieniądze z zewnętrznych funduszy zaczęły także bardziej aktywnie walczyć jednostki samorządowe podległe starostwu. Ponad milion dwieście tysięcy złotych wywalczył najlepszym wnioskiem w województwie, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Projekt, który ma być realizowany do końca 2013 roku, będzie służył wsparciu urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu oraz pozwoli pracownikom wypracować korzystny dla osób bezrobotnych model współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Starostwo zaczęło także, aktywniej starać się o zewnętrzne pieniądze na tzw. projekty twarde. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło do kasy powiatu blisko 3 miliony złotych.
- Za te pieniądze wyremontowaliśmy drogi powiatowe na odcinku od Kolc do Sierpnicy w gminie Głuszyca oraz dach budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu- mówi Robert Ławski.- Trzecia transza pieniędzy z ministerstwa pozwoliła na wyremontowanie nawierzchni ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ulicy Broniewskiego w Wałbrzychu – dodaje starosta. Starania Roberta Ławskiego oraz posłanki na sejm Katarzyny Mrzygłockiej doprowadziły także do tego, iż w tym rokustarostwo mogło przeznaczyć 5,5 miliona złotych na dokończenie budowy strażnicy przeciwpożarowej zlokalizowanej obok Podzamcza. Pieniądze wywalczono w kilku miejscach. - 250 tysięcy złotych było zapisane na ten cel w budżecie województwa. W marcu tego roku dodatkowe prawie 1,5 miliona złotych dołożył wojewoda. Później starosta Ławski i posłanka Mrzygłocka lobbowali za tym projektem w MSWiA i udało się w ten sposób doprowadzić do tego, że ministerstwo dołożyło jeszcze 4 miliony złotych na zakończenie zadania – mówi rzeczniczka starostwa. W kolejce do dofinansowania czekają jeszcze trzy projekty złożone do programów finansowanych z funduszy unijnych. Każdy z budżetem około 2 milionów złotych. – Pierwszy projekt ma za zadanie dofinansować zajęcia pozalekcyjne w trzech wałbrzyskich szkołach, które prowadzi starostwo. Dwa kolejne to projekty innowacyjne, przygotowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ich zadaniem będzie wspierania osób niepełnosprawnych- mówi Monika Bisek. Projekty te zostały przygotowane we współpracy z wałbrzyskimi organizacjami pozarządowymi. Informacja o tym czy otrzymają dofinansowanie będzie znana najpóźniej w grudniu tego roku.Autor: Marcin Klat - 30minut


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: