sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie, cyberbezpieczeństwo, e-biznes

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Internet to przyszłość - zostań latarnikiem
2012-08-20 15:55


W Polsce na około 13 milionów Polaków po 50 roku życia, niemal 10 milionów nie korzysta z sieci (W Europie wykluczonych cyfrowo jest 150 milionów). Brak umiejętności korzystania z nowych technologii wywołuje marginalizację, a w konsekwencji cyfrowe wykluczenie dlatego Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS) jest największym przedsięwzięciem dotyczącym edukacji cyfrowej Polaków 50+. - Takie inicjatywy należy wspierać, aby fachowo zająć się problem wykluczenia cyfrowego i konieczności podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polek i Polaków.


Ludzie wykluczeni cyfrowo to osoby, które nie korzystają z komputerów oraz Internetu co silnie przekłada się na jakość życia i pracy - mówi poseł Monika Wielichowska, od 5 lat członek sejmowej komisji infrastruktury, zajmująca się w Sejmie procesem cyfryzacji. Aby zniwelować istniejący problem musimy dążyć do podniesienia wiedzy, świadomości oraz motywacji. Dlatego celowe stało się wdrożenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, akcji wspieranej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Problemem polskich „wykluczonych” nie jest brak dostępu do sieci, a brak kompetencji. Internet jest dostępny nie tylko w takich miejscach jak biblioteki, ośrodki kultury, ale też w domach osób niekorzystających z sieci. 70,5 proc. Polaków w wieku powyżej 16 roku życia i 73 proc. wszystkich Polaków ma w domu dostęp do Internetu. Jednak korzysta z niego tylko 60 proc. Nie chodzi zatem tylko o „bycie internautą”, ale o posiadanie umiejętności korzystania z sieci, które poprawiają jakość życia i pracy. Bez działań na rzecz ich rozwijania osoby pozbawione e-kompetencji będą wykluczone z możliwości dostępu do wielu dóbr i usług. Obecnie zaledwie 9,2 proc. Polaków w wieku 16+ posiada umiejętności obsługi podstawowych programów biurowych oraz korzystania z Internetu! „Polska Cyfrowa Równych Szans” - to konkretni „Latarnicy Polski Cyfrowej” - lokalni liderzy, entuzjaści edukacji cyfrowej, ludzie cieszący się zaufaniem w swoich lokalnych społecznościach. W połowie 2012 roku skompletowana zostanie grupa 2600 „Latarników”, kompleksowo przeszkolonych, uzbrojonych w materiały edukacyjne i środki dydaktyczne, którzy swoim działaniem obejmą każdą wieś i miasto. Tak przygotowani „Latarnicy” wezmą udział w konkursie na opracowanie „Lokalnych Planów Edukacji Cyfrowej”. Dwieście najlepszych projektów będzie mogło liczyć na sfinansowanie. Ważnym elementem projektu systemowego będzie także uruchomienie Portalu Edukacji Cyfrowej. Za jego pośrednictwem „Latarnicy” będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów. W gronie ich nauczycieli - „tutorów” znajdą się między innymi: informatycy, psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy i samorządowcy. (red)
źródło: 30minutWróć
dodaj komentarz | Komentarze: