sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Internet w technologii LTE dla Walimia
2015-03-26 09:13

Ponad 6 milionów złotych pozyskała Gmina Walim na inwestycję związaną z bezpłatnym dostępem do Internetu w technologii LTE, na terenie całej gminy. Projekt zakłada także zakup blisko 400 zestawów komputerowych oraz szkolenia z ich obsługi dla wszystkich chętnych mieszkańców.
Gmina Walim podpisała umowę z Konsorcjum firm: Viatelecome Sp. z o.o. z Wrocławia i Sotronic Sp. z o.o. z Balic, dotyczącą zadania pn. „ Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”.


- Chciałbym złożyć szczere gratulacje na ręce wójta, ponieważ ten projekt to pomoc dla tych, którzy są wykluczeni cyfrowo. Mamy dwa miliardy euro na informatyzację w Polsce. Dzięki temu chcemy wykluczyć istnienie tzw. białych plam – mówił Andrzej Witold Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji. Wybrana technologia pozwoli na uruchomienie dostępu dla beneficjentów projektu, praktycznie w każdym dowolnym punkcie gminy. Swoim zasięgiem ma obejmować blisko 95 % terenu. – Jest to pierwszy taki projekt na Dolny Śląsku jaki realizujemy. Ze względu na otoczenie będzie dla nas dużym wyzwaniem by zapewnić te dziewięćdziesiąt pięć procent pokrycia skutecznym sygnałem dostępu do sieci. Myślę jednak, że damy sobie z tym rade i za osiem miesięcy spotkamy się na podpisaniu protokołu – mówił wykonawca. System LTE składać się będzie ze stacji bazowej. Natomiast system WiFi z 15 punktów dostępowych zlokalizowanych na obiektach jednostek podległych. –Realizacja tego projektu przyniesie mieszkańcom naszej gminy szereg korzyści. Przede wszystkim umożliwimy najuboższym rodzinom nieodpłatne korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki. Będzie to również likwidacja tzw. białych plam, czyli miejscowości, które całkowicie pozbawione są dostępu do Internetu- mówił Adama Hausman, wójt gminy Walim. Ponadto w ramach projektu zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych. Część z nich, około 90 sztuk zostanie przekazana do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych. Pozostałe zostaną rozdane mieszkańcom gminy spełniającym kryteria określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. – Cieszymy się, że już w niedługim czasie wszyscy nasi mieszkańcy będą mogli bezpłatnie łączyć się z siecią globalną. To samo dotyczy osób odwiedzających gminę. Zatem nasze działania pozytywnie wpłyną na komfort życia w regionie i jego atrakcyjność turystyczną- mówił Adama Hausman. - Dla Gminy Walim jest to krok do przodu, krok w cyfryzację. My wszyscy, którzy mamy dostęp do Internetu nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby tego dostępu nie było. Dlatego cieszę się, że problem ten został rozwiązany. To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców, ale również dla tych którzy przyjeżdżają do gminy Walim – mówiła Katarzyna Izabela Mrzygłocka, poseł na sejm RP. Projekt pt. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”, całkowicie finansowany jest ze środków unijnych. Jego realizacja przewidziana jest na 5 lat. Po tym czasie ma nastąpić modernizacja lub wymiana sprzętu.
Magda Przepiórka
 Autor: 30minut.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: