sowie

Komputery, internet, IT, oprogramowanie

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Przyszłość mieszka w smart city
2022-08-12 11:50

Migracja ludności do miast nie jest nowym zjawiskiem. Od lat głównie młodzi ludzie, w poszukiwaniu lepszych warunków życia i możliwości rozwoju przenoszą się do większych ośrodków miejskich. Polskie miasta takie jak Warszawa, Wrocław czy Poznań wciąż się rozrastają, powstają kolejne budynki mieszkalne, miejsca pracy, a wraz z nimi miasta inwestują w innowacyjne rozwiązania i inicjatywy mając na celu poprawę jakości życia miejskich społeczności. Działania w tym zakresie określane są jako inteligentne miasta (ang. smart city) i pierwsze z nich były rozwijane już w latach 60. i 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w tych latach US Community Analysis Bureau zaczęło wykorzystywać środki takie jak bazy danych oraz zdjęcia lotnicze w celu lepszego ukierunkowania usług, zmniejszania ubóstwa czy łagodzenia skutków różnych katastrof.


Definicja inteligentnego miasta

 

Istnieje wiele definicji inteligentnego miasta stworzonych zarówno przez naukowców, ekspertów jak i ogromne korporacje. Mimo minimalnych różnic w brzmieniu czy wykorzystaniu konkretnych terminów, z tych różnych perspektyw wyłania się spójna idea tego czym jest smart city:

 

Miasto wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne mające na celu poprawę jego wydajności, udostępniania informacji oraz usług i poprawę jakości oraz dostępności usług publicznych. Celem inteligentnego miasta jest jego rozwój gospodarczy przy jednoczesnej poprawie życia mieszkańców dzięki wykorzystaniu inteligentnych technologii i analizy danych.

 

Inteligentne miasto więc to takie, które przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii wdraża rozwiązania mające na celu poprawę warunków życia w nim. Obszary, w których wdrażane są te technologie to:

 

  • komunikacja,
  • środowisko,
  • zarządzanie,
  • gospodarka,
  • jakość życia oraz
  • ludzie.

 

W zależności od położenia inteligentnego miasta i priorytetów jakie przyjmie ono w swoim rozwoju, rozwijane mogą być różne z wyżej wymienionych obszarów. Jak czytamy w 12 wydaniu Monitoringu trendów w innowacyjności PARPu: „Miasta amerykańskie skupiają się przede wszystkim na specyficznym planowaniu przestrzennym, zakładającym wzrost miasta w centrum, a jednocześnie ograniczającym nadmierną koncentrację zabudowy i ludzi. W Australii kluczową rolę pełnią media cyfrowe, przemysły kreatywne i inicjatywy kulturalne, w Europie natomiast dużą uwagę przywiązuje się do wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce energetycznej oraz transportowej”.

 

Technologie wykorzystywane przez inteligentne miasta

 

Jedną z wielu technologii wykorzystywanych przez smart cities jest Internet Rzeczy (ang. Internet of Things). Według definicji znajdującej się na stronie copadata.com jest on „siecią połączonych urządzeń, które mogą komunikować się ze sobą i udostępniać dane użytkownikom przez Internet. Urządzenia IoT mogą łączyć się z internetem i często są wyposażone w czujniki, umożliwiające im gromadzenie danych.”. Prócz Internetu Rzeczy inne technologie znajdujące zastosowanie w inteligentnych miastach to np. sztuczna inteligencja (AI), interfejsy programowania aplikacji (API), usługi przetwarzania w chmurze, pulpity nawigacyjne, nauczanie maszynowe, komunikacja maszyna-maszyna, czy topologia siatki (mesh networking). Niezależnie od tego, które z nich zostaną rzeczywiście wykorzystane, ich zadaniem jest gromadzenie i analiza danych, a następnie wdrażanie działań mających usprawnić funkcjonowanie miasta i jakości oferowanych przez nie usług skierowanych do mieszkańców.

 

Wykorzystywanie nowych technologii jest niezbędne do dalszego rozwoju inteligentnych miast, które będą odgrywać coraz większą rolę w przyszłości. Przez ciągłą migrację ludności do miast i ich rozbudowę powstają kwestie takie jak coraz większe zużycie energii, większa produkcja odpadów czy zwiększone emisje CO2. Rozwijanie innowacyjnych technologii oraz wcielanie ich w miejskie struktury a także przyszłościowe planowanie kolejnych inteligentnych inwestycji zapewnią miastu przyszłości zrównoważony rozwój, niezbędny dla jego przetrwania.

 

Źródła:
www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/220627_RAPORT_Monitoring-trendw-w-innowacyjnoci-vol.-12_czerwiec-2022-www.pdf
copadata.com/pl/produkty/platform-editorial-content/co-to-jest-iot-oraz-iiot/

innowacje.dp.org.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: